Územní plán obce Předměřice nad Jizerou
 
Územní plán obce - soubor změn č.02 ÚPO Předměřice nad Jizerou

1_O1_Predmerice_leg_zm02_Vyd_hl_v.jpg
1_O1_Predmerice_zm02_Vyd_hl_v.jpg
2_O2_Predmerice_leg_zm02_Vyd_hl_v.jpg
2a_O2a_Predmerice_zm02_Vyd_hl_v.jpg
2b_O2b_Predm_Kacov_zm02_Vyd_hl_v.jpg
7_Predm_Kacov_zm02_Vyd_ZPF_TI.jpg
7_Predmerice_leg_zm02_Vyd_ZPF.jpg
8_Predmerice_leg_zm02_Vyd_ZPF.jpg
8a_Predmerice_zm02_Vyd_ZPF.jpg
8b_Predm_Kacov_zm02_Vyd_ZPF.jpg
Predmerice_zm02_Vyd_text_201511.PDF

 

Územní plán obce - soubor změn č.01 ÚPO Předměřice nad Jizerou
 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU - NÁVRH ZADÁNÍ SOUBORU ZMĚN č. 01
Pořizovatel: Ing. Renata Perglerová na základě mandátní smlouvy, ze dne 25. 2. 2011


Návrh územního plánu obce je občanům k dispozici na obecním úřadu v úřední hodiny, případně v ostatní dny po předešlé telefonické dohodě.

 
 DOKUMENTY
 
Územní plán Předměřice nad Jizerou - Zadání, prosinec 2017
 
7.8.2014
"Veřejná vyhláška č.j. 2014.271, Soubor změny č.2 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou".
přílohy:
2014.271 VV územní plán.doc (31 kB)
Predmerice_zm02_text.PDF (569 kB)
2a_O2a_Predmerice_leg_zm02_hl_v.png (3 MB)

1_O1_Predmerice_zm02_hl_v.png (3 MB)

8a_Predmerice_zm02_ZPF.png (4 MB)
8a_Predmerice_leg_ZPF.png (814 kB)
2a_O2a_Predmerice_zm02_hl_v.png (4 MB)
 
24.9.2013
Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání Souboru změn č.02 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou, č.j. 2013.396, vydal Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
grafická příloha predmerice-z02.png
Zadání_Z2_PnJ.doc
Zadání-oznámení_Z2-PnJ-úřední deska.doc
 
23.4.2012
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.1/2012, kterým se vydává Soubor změn č.01 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou,
 
10.2.2012
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou, č.j. 2012.038 ÚP"
 
1.11.2011
Oznámení společného jednání o návrhu Změny č.1 územního plánu obce Předměřice nad Jizerou, dne 29.11.2011 v 9:00 hodin
 
6.5.2011
Oznámení návrhu zadání Změny č.1 ÚP obce Předměřice nad Jizerou
 
30.12.2006
Obecně závazná vyhláška obce Předměřice n. Jizerou č.1/2006 o vyhlášení závazných částí územního plánu obce Předměřice nad Jizerou
 
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu ÚPD vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního  řízení dne 6.12.2006 pod číslem jednacím 168074/2006/KUSK


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 05.04.2018 23:18:59